”Asedo hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens”

Lotta Curbo
VD, Grundare, Helleborusskolan

Ville kunna fokusera på rätt saker

Helleborusskolan bedriver undervisning för ca 550 elever i Täby och Österåker. De var tidigare en rätt traditionell kund, som köpte IT och kommunikation löpande, projekt för projekt. Då detta tog fokus från kärnverksamheten, beslöt man sig för att se sig om efter en annan lösning.

  • Vi ville slippa lägga tid på IT-frågor och istället fokusera på vår kärnverksamhet och skolornas elever, berättar Lotta som är VD för Hellborusskolan. Därför behövde vi en helhetslösning med samlad bred kompetens för att driva vår IT.

En helhetslösning som spar både tid och pengar

Tillsammans med Asedo arbetade man fram en välfungerande modell som inkluderar IT, hårdvara, nätverk, telefoni och print. Lösningen, som innehåller samtliga de funktioner som efterfrågats av Helleborusskolan, har satts ihop som en helhetslösning med fokus på långsiktighet och skalbarhet. Även support för både elever och personal samt klienttjänster är inkluderat, samt att Asedo bistår med expertis kring vilka produkter som ska användas i nätverket, eftersom erfarenheten av vilka produkter som fungerar väl tillsammans är viktig.

Eftersom prismodellen bygger på en fast kostnad per användare och månad, har det blivit betydligt enklare för skolan att budgetera sin IT. Samtidigt har tid frigjorts för både ledning och skolpersonal, i och med att de upplever avsevärt färre IT-problem än tidigare. I det fall det skulle uppstå en situation, hjälper Asedo till och löser den.

  • Det här är helt enkelt något som bara måste fungera. En stor fördel är den kostnadskontroll som vi har nu – det är lätt att budgetera när det finns en förutbestämd månadskostnad som inkluderar allt, även oförutsedda händelser, säger Lotta.

Levererade tjänster
Nätverk
IT
Print
Telefoni
Nästa case