Asedo förvärvar Afzelius IT AB

Asedo kompletterar och utökar nu vår tjänsteportföljen genom att förvärva leverantören Afzelius InformationsTeknik AB (AIT). Förvärvet innebär att Asedo tar över verksamheten i sin helhet från och med den 1 juli. AIT AB startade 2013, har elva anställda och verksamheten är placerad i Stcokholm. Verksamheten i Afzelius InformationsTeknik AB kommer att fortsätta verka under eget varumärke även fortsättningsvis och inga kunder påverkas av förändringen

Affären innebär att Asedo kompletterar och utökar tjänsteportföljen inom segmenten hosting samt support. Asedo kommer som ett resultat av detta att kunna strukturera sin leverans av IT och kommunikation på ett nytt, och för kunderna, enklare och bättre sätt.

”Vi är mycket nöjda med affären. AIT AB är ett innovativt företag med en stark tjänsteleverans som har vuxit snabbt och mångdubblat både omsättning och kundbas de senaste åren. Vi ser ett fortsatt intresse för avskalade tjänster och AIT kommer att komplettera vår befintliga verksamhet inom nya områden på ett positivt sätt. Nu ser vi fram emot att välkomna alla medarbetarna till oss på Asedo, säger Rickard Engmark, kommersiell chef för Asedo.”

Affären kräver inget godkännande av konkurrensverket (vad vi vet) 😊

Levererade tjänster
IT
Tjänsteportföljen
Nästa case