ÖVERVAKNING & SÄKERHET

Full kontroll

Hur mycket spenderar ni på era utskrifter? Asedos tjänst för övervakning hjälper dig att få kontroll på dina utskrifter, och halvera dina kostnader. Antalet sidor som skrivs ut under valt tidsspann med möjligheten för kostnadsöversikt per maskin och även totalt.

Minska papper och tonerförbrukningen till en bråkdel – inga fler tryckfel. Exakt kostnadsfördelning och upphandling genom centraliserad spår- och rapporthantering.

Koll på kopian

Kostnadssparande utskriftsbeteende genom optimerad färg och duplex utskriftsinställningar. Säker hantering av utskrifter med hjälp av passerkort och/eller säkerhetskod, kryptering, särskilt login mot Active Directory på skrivare samt multifunktionsprodukter för skanning, fax, utskrift och kopiering. Koncernredovisning och standardiserad skrivareflotta som minskar administration och underhållskostnader.

Applikationsdrift

Vi säkrar era applikationer så de finns tillgängliga för er verksamhet när de behövs.

N

Tillgänglighetsgaranti SLA

N

Ändringshantering / Uppdatering

N

Antivirus

N

Leverantörssamordning

N

Dokumentation

Skriv ut var du vill

”Follow me” är en benämning på en för det mesta tredjeparts lösning som möjliggör det för användare på ett företag att hämta sina utskrifter från vilken maskin man helst önskar.För att få till en sådan lösning måste man idag se till att standardisera sin utskriftspark rejält. Helst ner till en ända leverantör med ett fåtal modeller som klarar att skriva ut med samma drivrutin.

Kontakta oss

Asedo Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten
08-684 048 40
info@asedo.se

Följ oss på Sociala medier

asedo-logo_rgb-1
© 2017 Asedo Sverige AB

Få nyheter från oss: