OM ASEDO

En annorlunda samarbetspartner

Att upphandla IT blir allt mer komplicerat i takt med att tjänster och produkter blir mer avancerade. Strategi och målsättning bakom leveransmodeller och rådgivning avseende våra kunders IT-investeringar har varit tydlig från dag ett. Det ska vara enkelt och transparent att göra affärer med oss. Vi vill inte knyta upp våra kunder i långa avtal. Istället ser vi det som en prenumeration av IT som tjänst.

Asedos målsättning är att vara ett självklart val inom strategisk rådgivning, upphandling & drift inom IT, kommunikation & arbetsplats. Att leverera hög kvalitet, ständigt identifiera och realisera hållbara förbättringar resulterar i effektivitet och kostnadsbesparing är en bra sammanfattning av Asedos affärsidé.

Asedo ägs inte av någon tillverkare utan har möjligheten att vara opartiska och se lösningen utifrån våra kunders bästa. Att i varje affär vara 100 % transparenta och bli belönade efter vår prestation och faktiskt resultat.

– Tid

Vi låter förarbete och analys ta tid, ofta skriver man på avtal för snabbt och lägger för lite tid på vad som ska levereras och önskat resultat. Man kanske vill komma igång snabbt, men en IT-lösning idag kan inkludera många olika delar (cloud, internet-of-things, outsourcing) och kräver noggrann förberedelse och ibland hjälp av experter.

– Förtroende

Istället för att bygga avtal kring viten och skadestånd som är vanlig idag, bygger vi framtidens IT-investeringar på samarbete mellan oss och dig som kund. Våra avtal skrivs så att det finns incitament som sporrar till samarbete.

– Tydlighet

Genom att tydligt specificera nyckelparametrar som flexibilitet, skalbarhet och teknikberoende kan vi istället fokusera på att sätta upp mål som leveranstid, tillgänglighet, innovativ förmåga som en drivande IT-partner.

– Ersättningsmodell

Normala avtal utgår ifrån att maximera för både säljare och köpare, men det är inte anpassat efter den bästa lösningen och leveransen. Istället tar vi alltid ut en låg basersättning: självkostnadspris plus liten vinstmarginal. När ni som kund är nöjda efter leverans utgår extra marginal och bonus. Det ger incitament för både oss och våra kunder att lösa problem så effektivt som möjligt.

– Transparens

Framtidens IT-investering bygger på transparens där vi är öppna med hur man diskuterar, utvärderar och visar öppenhet kring prismodeller och vinster/förluster. Våra kunder tror ofta att vi har större marginal än i verkligheten vilket inte blir bra för någon.

– Finansiellt

Spara tid och pengar med vår enkla och transparenta process som kombinerar IT-finansiering, administration och återtag. Vår process för IT-finansiering förenklar hanteringen av livscykeln för våra kunders IT-utrustning samt stärker likviditet och ökar kontroll.
Det ska vara roligt att jobba med oss!
Asedo erbjuder strategiskt smarta och kreativa lösningar inom IT-styrning, molntjänster, kommunikation, produkt och licens.

Asedo är en av få aktörer som fokuserar på faktisk kundnytta. Asedo har ingen dold agenda, ägs inte av någon tillverkare, använder inte vertikal prissättning eller ingår i partnerskap som riskerar dess oberoende.

Med kärnan i e-handel fungerar Asedo som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas unika behov där Asedos medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Opartiskt & transparent

Som märkesoberoende aktör kan vi vara transparenta då vi inte ägs av någon tillverkare eller har andra intressekonflikter. Drivet i vår vardag är glädje och ärliga relationer, där vi aldrig nöjer oss innan den lösning, tjänst och service vi levererar överträffar våra kunders förväntningar.

Leverans

Våra leveransmodeller bygger på belöning efter prestation, där vår prissättning är enkel och kundnyttan i våra lösningar skall vara lätt att förstå. Med organisation, support och helpdesk som belönas efter kundnöjdhet och fina relationer har vi säkrat upp kvalitén och åtagandet i vår leverans.

Asedo Sverige AB
Telefonvägen 30
Box 47110
100 74 Stockholm

Org. nr. 556933-7321

Kontakta oss

Asedo Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten
08-684 048 40
info@asedo.se

Följ oss på Sociala medier

asedo-logo_rgb-1
© 2017 Asedo Sverige AB

Få nyheter från oss: