Asedo blev Gasellföretag 2019!

Det är alltid kul när andra tycker att man gjort något bra. Varje dag kämpar vi för att bidra till våra kunders framgång och gläds när vi lyckas med det. När vi nu får veta att Asedo för första gången är ett Gasellföretag är det en påminnelse om att vi även bidrar till att skapa arbetstillfällen och tillväxt för landet.

Att utnämnas till Gasellföretag betyder att man är ett av Sveriges snabbast växande företag. Varje år utses färre än 1 % av alla aktiebolag i Sverige till Gasellföretag.

Bakgrunden till vår tillväxt är dels att den digitala marknaden växer snabbt, men främst att vårt kompetenta team gör ett fantastiskt jobb!

Kriterierna för ett Di Gasellföretag:
– En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
– Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
– Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
– Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
– Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
– I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
– Sunda finanser.

Läs mer om Di Gasell här

Levererade tjänster
Asedo
Gasellföretag
Nästa case