”Med Asedo som ensam leverantör av IT-hårdvara har jag kunnat fokusera på mina arbetsuppgifter i stället för jagandet av bra produkter”

Richard Wester
Project & Program Manager, Handelshögskolan

Höga krav på administration och service

Handelshögskolan förädlar talanger för ledande positioner inom privat och offentlig sektor. Med 2000 elever inskrivna på utbildningsprogram på kandidat- och mastersnivå, samt målet att kunna fortsätta växa som skola och attrahera nya elever, ställs höga krav på administrationen och att alla elever får ett professionellt bemötande av skolan, och vice versa.

Ville effektivisera inköpen av IT-hårdvara

Efter att under flera års tid ha lagt mycket tid och kraft på att inhandla IT-hårdvara, bestämde sig Handelshögskolan för att upphandla en leverantör som kunde ta ansvar för samtliga delar. Med snabba och tydliga inköpsvägar och upphandlade priser skulle man kunna säkerställa smidigare och mer effektiva processer. På så sätt skulle man kunna lägga mer tid på själva kärnverksamheten och studenterna.

En rad nya lösningar implementeras

Handelshögskolans krav på ny leverantör var höga. När upphandlingen var klar stod Asedo Sverige AB som ny leverantör, och projektet att införa den nya inköpskanalen startade omgående. Som ett första steg presenterades och implementerades ett noggrant utvalt och färdigupphandlat hårdvarupaket. I syfte att möta de aldrig sinande kraven på nya smidiga lösningar, upphandlade Handelshögskolan därefter ny videokonferensmjukvara, följt av videkonferensutrustning. Önskemålet var att få en lösning till mötesrummen, som skulle skapa en känsla av hög digital närvaro med hjälp av enkla, men ändå effektiva, system.

Ett viktigt steg under processens gång var att föra en nära dialog med ansvariga på Handelshögskolan gällande den nya inköpskanalen, så att de redan i ett tidigt skede fick kunskap om hur de skulle gå tillväga, samt vilka de nya kontaktvägarna var.

Tids- och kostnadsbesparingar, samt mer fokus på studenterna

Resultatet av samarbetet har inneburit en effektivare inköpsprocess, besparingar i både tid och pengar, samt att den personal på Handelshögskolan som arbetar med administration och inköp kan lägga mer tid på eleverna, istället för att jaga och hålla sig uppdaterade om den bästa IT-lösningen.

Levererade tjänster
Nästa case