"Jag gillar Asedo, för de har gjort livet lättare"

Henrik Forsberg
Chef Teknik & Projekt, Novier

Ville ha en modern, skalbar lösning

Novier Real Estate AB är en nytänkande fastighetsförvaltare. Genom att vara lokala, snabbfotade och personliga skapar man nya lösningar formade utifrån de behov som återfinns bland uppdragsgivare och kunder. Med smarta lösningar, baserade på ny teknik, kan husen som förvaltas optimeras och ge kunderna bästa tänkbara service.

I jakten på en ny partner inom lösningar för IT och kommunikation, fokuserade man på någon som kunde erbjuda en modern, skalbar lösning som innefattade nätverk, IT, print och telefoni.

Omfattande behovsanalys ledde till en skräddarsydd lösning

Ett arbete inleddes med Asedo, som genast påbörjade en grundlig kartläggning av verksamhetens behov. Tillsammans med Novier gjordes en sammanställning av tydliga mål, baserat på Noviers behov, önskemål och önskat slutresultat. För att sy ihop den optimala lösningen för Novier, involverades i stort sett samtliga Asedos kompetensområden inom IT och kommunikation. Resultatet blev en modern, skalbar och användarvänlig lösning.

Utöver lösningen man har tagit fram tillsammans, hjälper Asedo numera även Novier med löpande support och vidareutveckling

“Jag gillar Asedo, för de har gjort livet lättare på jobbet, säger Henrik. Nu är det inte längre jag som är hela företagets IT- och supportavdelning. All IT och kommunikation bara funkar och vi behöver inte tänka på när det är dags för uppdateringar. Asedo tar hand om allt och supporten är aldrig långt borta. Nu kan vi alla koncentrera oss på jobbet och ingen gnäller om gamla system som är krångliga och ineffektiva. Asedo lyfter både arbetsglädjen och lönsamheten, den saken är säker.”

Levererade tjänster
Nästa case